https://www.high-endrolex.com/24
https://www.high-endrolex.com/24
CHLOP s.r.o.


Projekty spolufinancované EU

Výsledek obrázku pro ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti Chlop s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015863

Projekt je realizován v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je výměna smykem řízeného nakladače za nový stroj, který je energeticky účinný a ekologicky vyhovující. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti výrobního procesu. Nový stroj umožní celý proces provozovat efektivněji a s nižší ekologickou stopou. Také dojde ke snížení ekonomických a provozních
nákladů na provoz stroje, zlepšení pracovního prostředí a celkovému rozvoji společnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://www.high-endrolex.com/24